Taken preventiemedewerker

De Arbeidsomstandighedenwet 2017 | De Arbowet 2017

Taken voor de preventiemedewerker Arbowet 2017 

  • De vernieuwde Arbowet 2017  schrijft over de taken van de preventiemedewerker dat de preventiemedewerker beschikt over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, dat er voldoende preventiemedewerkers zijn, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de arbobijstand naar behoren kunnen verlenen.

  • De werkgever stelt de preventiemedewerker in de gelegenheid de arbobijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. De preventiemedewerker heeft ontslagbescherming en mag uit hoofde van een juiste taakuitoefening niet benadeeld worden in zijn positie in het bedrijf.

De PreventieCoach biedt professionele opleidingen voor preventiemedewerker, OR, HRM, ergocoach, werkplekadviseur,, vertrouwenspersoon, management en medewerkers.

Kennis voor de preventiemedewerker Arbowet 2017
Op Inpreventie.nl biedt de preventiemedewerker een prachtig overzicht van alle arbothema’s.

Call Now Button