Preventiemedewerker verplicht?

“Ja” is het korte antwoord op de vraag: “is een preventiemedewerker verplicht voor organisaties?.  Ja, het is verplicht om iemand, met kennis en vaardigheden, aan te stellen tot preventiemedewerker. 

Moeten we een preventiemedewerker aanstellen of willen we een preventiemedewerker aanstellen? That’s the question! 

Een goede preventiemedewerker is niet van het “moeten” wel van het “echte willen”! 

 Het gevaar van “moeten”. 

Sommige mensen ervaren wetten, als verplichting. Wanneer de wetgever de ouderrol aanneemt, reageren ze automatisch vanuit de kind-puberrol.  Het ongewenste effect van een wettelijke verplichting is dan “Ik moet helemaal niks”, “Ik bepaal zelf” en er wordt nauwelijks iets gedaan, soms zelfs geen RI&E. Het “snappertje” gaat uit en de Arbowet wordt de strijd om de macht, armpje druk. 

Dus waarom zou je een preventiemedewerker willen aanstellen? Daar gaat dit blog over. 

Allereerst maar even de feiten. De Arbowet verplicht alle werkgevers om minstens 1 preventiemedewerker aan te stellen, die zich actief inzet voor het bevorderen van de veiligheid, het welzijn en de gezondheid binnen de organisatie. De werkgever van een bedrijf met max. 25 medewerkers mag trouwens ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Het positieve doel van De Arbowet is simpel. Werkgever zorg voor een werkomgeving waar je mensen duurzaam, gezond en veilig kunnen werken! En om die doelen te bereiken zijn er een aantal verplichte taken voor de preventiemedewerker. 

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren van en samenwerken met directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor goede arbeidsomstandigheden.
 • Het zorgdragen en (mede) uitvoeren van verbetermaatregelen.

Elke preventiemedewerker heeft een andere invulling van zijn/haar werk. Preventiemedewerker taken zijn o.a.:

 • Bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving
 • Het analyseren van de arbeidsrisico’s 
 • Het verzinnen en praktisch uitvoeren van verbeterpunten 
 • Samenwerken met de mensen om je heen.
 • Visie uitdragen gezond, veilig, plezierig werken 
 • Het accent leggen op vroegsignalering 
 • Het organiseren van scholing, bewustwording en gedragsverandering,
 • Het versterken en ontwikkelen van medewerkers (amplitie)
 • Voorkomen van mentale en fysieke overbelasting en het bereiken van mentale veerkracht en fitheid
 • Een goed georganiseerde BHV etc.         

Een preventiemedewerker doet aan bronaanpak, verkleint de risico’s en zorgt voor gunstige arbeidsomstandigheden.  Prachtrol toch?

Hoeveel uur heeft een preventiemedewerker nodig voor de arbotaken?  

Het aantal uren werk van een preventiemedewerker is afhankelijk o.a. van de uitkomsten uit de RI&E, de huidige risico’s en de arbodoelstellingen van de organisatie. Op www.inpreventie.nl staat een handige quickscan om een indicatie te krijgen over het aantal benodigde uren, de taken, de kennis en de vaardigheden van de preventiemedewerker.  

Tip: Directie, OR en preventiemedewerker vul los van ellkaar de quickscan in en bespreek de uitkomsten. Zo leert iedereen, worden inzichtrn besproken en start de dialoog.  

OR-leden jullie hebben nu met de nieuwe Arbowet 2017 instemmingsrecht over de keuze, de kwaliteit en de positie van de preventiemedewerker. 

Maak een afspraak met de preventiemedewerker en check of de preventiemedewerker o.a. 

 • werkelijk visie heeft en dit uitdraagt 
 • zijn/haar rol pakt, strategisch is
 • kennis heeft van de specifieke risico’s,
 • analytisch, kritisch is en afspraken borgt
 • draagvlak heeft, kan stimuleren, motiveren
 • De dialoog aangaat, begrijpend luistert
 • laagdrempelig en empathisch is
 • helikopterview heeft, anderen betrekt
 • coachende vaardigheden heeft
 • doel- en oplossingsgericht gericht is
 • de zaak op orde heeft met OR en directie
 • met bedrijfsarts en arboprofs samenwerkt
 • hart voor de medewerker, echte aandacht
 • regelmatig met vernieuwingen komt,
 • daadkrachtig is en leiding neemt
 • beschikt over voldoende aantal uren
 • Wat is de visie op arbo en duurzame gezondheid in jouw organisatie?

De nieuwe Arbowet 2017 versterkt de positie van de preventiemedewerker en stimuleert het nemen van de regie, het vastleggen van de samenwerking met de bedrijfsarts en de arbodienstverleners in het basiscontract arbodienstverlening;

Welke afspraken over de arbodienstverlening maakt de preventiemedewerker in het basiscontract? 

 • Toegang van de bedrijfsarts tot elke werkplek, 
 • Hoe de bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren in de organisatie, 
 • Hoe de toegang voor de medewerker om naar de bedrijfsarts te gaan laagdrempelig is,
 • Hoe het open spreekuur en de kosten geregeld zijn,
 • Hoe de preventiemedewerker en de OR regelmatig overleg hebben, 
 • Hoe medewerkers geinformeerd worden over het recht op second opinion, 
 • Hoe bij klachtende procedure is, 
 • Hoe het werkt met de meldingsplicht voor beroepsziekten voor de bedrijfsarts.

Preventiemedewerker je krijgt als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de OR. 

Huub Pennock van Ergo-balans maakte de praktische checklijst nieuwe Arbowet 2017.

Preventiemedewerker, OR en werkgevers laat je goed informeren over de risico’s, de rechten en de plichten die je aangaat in de overeenkomsten met bedrijfsarts en /of arbodienstverleners. 
De nieuwe Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. Tot 2018 zullen lopende arbodienst-verleningscontracten ongewijzigd van kracht blijven.

Plaats een reactie

Call Now Button