De OR en de aanpak van werkplezier, werkstress en werkdruk [aanpak PSA psychosociale Arbeidsbelasting]

De vitaliteit van een organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de medewerkers. Gezonde en vitale medewerkers werken met plezier en zijn productiever. Werkplezier en de juiste werkbalans is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van medewerkers en dus voor het resultaat van de organisatie.

OR zet je in voor werkplezier en minder werkdruk | werkstress met OplossingsKracht

Schrijf je in voor de training Positieve Gezondheid, Positieve Arbo, Werkplezier met OplossingsKracht
Minder werkdruk + meer werkplezier = beter resultaat met kwaliteit. Een praktische tweedaagse opleiding voor OR-leden.

Van verleden, heden naar de toekomst met OplossingsKracht

Veel medewerkers vallen om door stress, langer doorwerken, de vele veranderingen, wiebelend in hun werk-privé balans, hoge verantwoordelijkheid. Zowel de werkgever als de medewerker zal inspanning moeten leveren om werkelijk gezond, veilig en plezierig te kunnen werken. De mooiste organisatieverbeteringen komen vaak vanuit de medewerkers. Medewerkers zien prima waar de kansen en aandachtspunten liggen in hun organisatie. Daar kan je als OR echt wat mee.

De nieuwe Arbowet 2017 stuurt op meer aandacht en actie voor preventie en duurzame gezondheid

OR vernieuw jezelf, versterk je organisatie, maak je werk leuk, werk aan vitaliteit!
Een gezonde, plezierige en veilige werkomgeving bereik je alleen met elkaar.
Versterk je organisatie met OplossingsKracht.

Met elkaar beschikken we over [nog] meer OplossingsKracht!

OplossingsKracht is het totaal van denkkracht, veerkracht, wilskracht, innovatiekracht en daadkracht [Bense 2013].

Positieve gezondheid, Positieve arbo met OplossingsKracht

Met OplossingsKracht en Positieve Arbo pakken organisaties de arbeidsomstandigheden samen met hun medewerkers aan. Daar word je toch vrolijk van! Daar kan jij als OR-lid aan bijdragen.

Curatief, preventief en nu ook amplitief

Amplitie is een nieuwe aanpak nl. het versterken van medewerkers. Veel organisaties zijn helaas nog erg probleemgericht in hun Arbo-aanpak. Zij reageren enkel bij klachten, soms met preventieve trainingen. Amplitie is een nieuwe aanpak!

OR-leden met de nieuwe Arbowet 2017 kan je meer bereiken in je organisatie

Ook het versterken van OR-leden is nuttig. Naast de [arbo]kennis van je eigen organisatie, heb je de juiste coach- en communicatievaardigheden nodig en natuurlijk verstand van hoe je meer werkplezier en minder werkstress/werkdruk kan bereiken in je organisatie.  Uitgangspunten zijn :

 • De organisatie en de medewerkers zijn verantwoordelijk voor verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
 • Sociale steun van directie, HRM, OR, leidinggevenden en collega’s draagt bij aan werkplezier.
 • Gehoord worden en goede steun helpen om werkstress en werkdrukbeleving te verminderen.
 • Draagvlak bij management en medewerkers zorgt ervoor dat de aanpak werkt op de werkvloer.

De PreventieCoach biedt de krachtige aanpak OplossingsKracht aan

Een energiegevende methode om werkdruk en werkplezier praktisch en oplossingsgericht samen op te pakken. Gericht op OR-leden die medewerkers versterken en hen de gewenste steun bieden. Je leert over het belang van begrijpend luisteren, regie in gesprekken en het bieden, vragen en ontvangen van sociale steun.

De nieuwe Arbowet 2017 versterkt de positie van de OR/PVT

Naast het instemmingsrecht ten aanzien van het arbobeleid, keuze arbodienstverlener etc. heeft de OR /PVT ook instemmingsrecht over de persoon en positie van de toekomstige preventiemedewerker. OR-leden pak je positie en bespreek constructief het onderwerp werkplezier, werkstress en werkdruk. Ontwikkel je denkkracht, veerkracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht.

Gebruik je OplossingsKracht bij de aanpak van werkplezier, werkdruk en werkstress

Met het model OplossingsKracht en een open onderzoekende houding bereik je dat je in de dialoog met management, preventiemedewerker, bedrijfsarts en/of medewerkers samen knelpunten kan oplossen.
Met toolvoor gespreksvoering “OplossingsKracht”leer je begrijpend luisteren, word je regisseur in gesprekken, ben je constructief kritisch, inlevend, maak je keuzes voor win-win-win doelen, bied je 4 soorten steun aan, ben je innovatief en oplossingsgericht en zet je woorden om in daden.

Doelen van de training Positieve Gezondheid, Positieve Arbo, Werkplezier met OplossingsKracht

 • Een OR die, als constructieve gesprekspartner, werkelijk bijdraagt aan werkplezier en minder werkdruk.
 • Kennis delen, ideeën ontwikkelen en uitwisselen samen met andere OR-leden.
 • Vaardig worden in het gebruik van het model OplossingsKracht als instrument voor werkoverleg.
 • Kennis opdoen van het model Positieve gezondheid en andere instrumenten voor werkplezier en werkdruk
 • Werken met de 5 W-cyclus Willen, Weten, Wegen, Werken, Waken aangevuld met de W van Waarderen en Werkplezier.

Met de training leren we OR-leden het bieden van de gewenste steun met OplossingsKracht

Bijdragen aan werkplezier en preventie van werkdruk begint met:

 • Analytische steun: het vaststellen van de knelpunten, de bronnen voor werkdruk.
 • Emotionele steun: (h)(er)kennen van de signalen, begrijpend luisteren, mensen betrekken.
 • Het kiezen van een helder realistisch doel: “meer werkplezier, minder stress en druk”.
 • Creatieve steun: energiegevend in overleg en samen passende maatregelen verzinnen.
 • Praktische steun: aan de slag met de echte verandering.

In deze tweedaagse opleiding hebben we praktische aandacht voor kennis, vaardigheden en attitude:

 • De vernieuwde Arbowet 2017 en de rol van OR, preventiemedewerker en management.
 • Het bespreken van het onderwerp werkplezier, werkdruk, werkstress.
 • Werken met de 5 W procescyclus en de praktijkregels werkplezier en werkdruk
 • Het op de juiste wijze benaderen, aanspreken, coachen en motiveren vanuit strategische toekomstgerichte gespreksvoering. Wie doet wat bij de aanpak van werkplezier, werkstress en werkdruk.
 • Werken met het gespreks- en coachmodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun ” Ingeloes Bense, De PreventieCoach.
 • Werken met het model Positieve Gezondheid van Machteld Huber, Ipositivehealth.
 • Het vergroten van denkkracht, veerkracht, wilskracht, veranderkracht en daadkracht, kortom OplossingsKracht. De rationele kracht bij het krachtig oplossen van knelpunten
 • Je weet strategische keuzes te maken en de effecten van je tactisch handelen in te schatten.
 • Je leert taakgericht knelpunten oplossen en aansluiten bij de vraag van medewerkers.
 • De diverse materialen om in organisaties werkdruk te voorkomen en werkplezier te bereiken.
 • Het bereiken van eigenaarschap en de gewenste Fit voor de Future bij directie, preventiemedewerker, medewerkers met preventietaken, arbo-contactpersonen, arbodienstverleners.

Kortom je wordt bewust hoe je duurzaam bij kan dragen aan meer werkplezier en minder stress.

Nominatie OplossingsKracht 1 van de 10 Goede Praktijken bij de Competitie ‘Gezond Werk is Werk Zonder Stress!’

De aanpak met het model OplossingsKracht werd in 2014 genomineerd door het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het werk en het Ministerie van SZW. De PreventieCoach werd uitgeroepen tot één van de tien genomineerde inzenders van de Goede Praktijken Competitie ‘Gezond Werk is Werk Zonder Stress!’ 

Het communicatie en coachmodel OplossingsKracht, een tool voor effectieve gespreksvoering, draagt bewezen bij aan het welbevinden van medewerkers, werkplezier en voorkomt stress en verzuim. Resultaat: Het werken met het model OplossingsKracht heeft ervoor gezorgd dat er sprake is van een andere energie in de organisatie, knelpunten worden opgepakt, er is meer veiligheid en aandacht voor de borging. Het werkplezier kwam als doel op de agenda. Kernwoorden: Sociale steun. Amplitie. Dialoog. Verbinden. Empathie. Ontzorgen. Oplossingkracht. Zelfmanagement. Participatie. Soft skills. Duurzame inzetbaarheid.

Overige informatie

 • De training vinden plaats op locatie van De PreventieCoach (maatwerk in-company trainingen ook mogelijk).
 • Open inschrijving op volgorde van aanmelding.
 • Tijden 10.00 – 16.00 uur. Mis deze training niet, we werken met kleine groepen van max. 8 personen.
 • Tarief €790 exclusief 21 % BTW inclusief lunch en locatiekosten.
 • Werkvormen bij deze interactieve training. Deze training maakt je werkelijk bewust van je eigen voorkeuren in communicatie en samenwerking. Je krijgt inzicht in je eigen patronen met feedforward en reflectie op je vaardigheden.
 • Geen rollenspel, wel veel oefenen met mede-cursisten, vooropdracht, presentatie etc.
 • De training wordt ondersteund met de gratis app PreventieCoach Arbo, een handige app voor preventiemedewerkers, OR, management en anderen.

Tips die inspireren en waar ik mee verder kan!

Ik heb al meerdere coach- en opleidingstrajecten gevolgd bij De PreventieCoach. Elke bijeenkomst is leerzaam, sluit aan en is inspirerend….

Gerike Nagel

5.0
2017-07-20T11:00:19+00:00

Gerike Nagel

Ik heb al meerdere coach- en opleidingstrajecten gevolgd bij De PreventieCoach. Elke bijeenkomst is leerzaam, sluit aan en is inspirerend. Dat geld ook voor de coaching op afstand, ecoaching, nazorg: De trainer weet door een rake opmerking, vraag, bemoediging of suggestie, precies de juiste snaar voor dat moment te raken. Tips die inspireren en waar ik mee verder kan!

Een ontzettend leuke, interactieve training

Geen saaie lesstof, maar een goede trainster die tijdens de cursus ook nog een het beste uit alle kandidaten weet…

Marianne van Zeeburg

5.0
2017-07-20T11:01:55+00:00

Marianne van Zeeburg

Geen saaie lesstof, maar een goede trainster die tijdens de cursus ook nog een het beste uit alle kandidaten weet te halen! Een aanrader!

Werkplekadviseur ergonomie | beeldschermwerkplek.

 Leuke en leerzame dag. Meubilair instellen, preventie lichamelijke klachten, coachen en luisteren. Erg mooie locatie ook, en een goed verzorgde…
2017-07-31T12:41:30+00:00

 Leuke en leerzame dag. Meubilair instellen, preventie lichamelijke klachten, coachen en luisteren. Erg mooie locatie ook, en een goed verzorgde lunch. Frank van der Leest | 9

Coachen op Positieve gezondheid

Een kleine groep, veel feedback, onderbouwde theorie en praktijkgericht. Ik heb stil gestaan bij mijn wijze van leidinggeven en coachen…
2017-07-31T12:54:54+00:00

Een kleine groep, veel feedback, onderbouwde theorie en praktijkgericht. Ik heb stil gestaan bij mijn wijze van leidinggeven en coachen van medewerkers. Margriet Stoorvogel, Zorglijnmanager bij Karakter Universitair Centrum Expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

2.0
4

Call Now Button