De preventiemedewerker als bezige bij!   

Werd in 2007 de preventiemedewerker nog “de spin in het web” genoemd dan kunnen we nu mijns inziens beter gaan spreken van “de preventiemedewerker als bezige bij”De preventiemedewerkers zal zijn dienstverlening zo in moeten richten dat zowel de medewerker centraal staat als een gezonde bedrijfsvoering. 


Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet 2017  (Arbowet) gewijzigd en dat betekent nog al wat voor de huidige preventiemedewerkers. 

De nieuwe Arbowet 2017 vraagt van de preventiemedewerker het pakken van een stevige rol. De nieuwe preventiemedewerker is de gesprekspartner van de bedrijfsarts, de OR en directie.

De preventiemedewerker als bezige bij!

Het is nu aan de preventiemedewerker om plek in te nemen, zichzelf op de kaart te zetten en zich als volwaardig gesprekspartner van de bedrijfsarts, de OR, de directie te profileren.  Een luisterend oor te zijn voor de medewerkers, de dialoog aan te gaan met leidinggevenden. 

De preventiemedewerker als bezige bij!   

Het is van belang dat de huidige of toekomstige preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. De OR heeft nu de kans om zich uit te spreken over de inzet en de kwaliteit van de preventiemedewerker. 

Dit betekent dat naast kennis van de eigen organisatie en arbodeskundigheid de preventiemedewerker ook echt professionele gespreks- en coachvaardigheden nodig heeft. “OplossingsKracht” van De PreventieCoach is een methode met praktische handvatten voor preventiemedewerkers om hun dienstverlening zo in te richten dat zowel de medewerker centraal staat alswel een gezonde bedrijfsvoering. 

Met de Arbowetswijziging verwacht de wetgever dat preventiemedewerkers zich veel meer gaan richten op preventie van beroepsziekten en het voorkomen van arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten in het algemeen. 

Het wordt tijd, vind ik, dat er alles aan gedaan wordt om bijv. burn-out en fysieke overbelasting te voorkomen. We moeten langer doorwerken en dan is gezondheid en welzijn een voorwaarde! 

De medewerker m de betrokkenheid van medewerkers te vergroten staat er in de Arbowet 2017 dat medewerkers op eigen initiatief gebruik mogen maken van een open spreekuur bij de bedrijfsarts.

Medewerkers bespreek verbeterpunten in je eigen organisatie met de preventiemedewerker. Wil je meer kracht bijzetten, bespreek de arbeidsrisico’s en de verbeterpunten met de bedrijfsarts tijdens het open spreekuur of nodig de bedrijfsarts uit om op de werkplek te komen. 

Preventiemedewerker informeer de medewerkers over de afspraken die gemaakt zijn met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Maak medewerkers duidelijk wat de route is, dat de medewerker zonodig zonder kosten en anoniem de bedrijfsarts kan betrekken. 

In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.

Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Plaats een reactie

Call Now Button