Arbowet 2017

De nieuwe Arbowet komt eraan: dit zijn de wijzigingen
Om werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg, treedt per 1 juli 2017 de nieuwe Arbowet in werking. Dit heeft zowel gevolgen voor jou als werkgever als voor je werknemers. Een overzicht van welke wijzigingen en gevolgen in de arbeidsgerelateerde zorg je kunt verwachten.

Nieuwe Arbowet 2017: wat zijn de wijzigingen?
• Medewerker krijgt betere toegang tot de bedrijfsarts
• OR en/of personeelsvertegenwoordiging krijgen
• Werkgever legt afspraken over arbodienstverlening vast in een
basiscontract instemmingsrecht
• Medewerker krijgt recht op een second opinion

#1 Medewerker krijgt betere toegang tot de bedrijfsarts
De medewerker krijgt betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een open spreekuur. De arbodienst of bedrijfsarts krijgt ook meer ruimte om adequate bedrijfsgezondheidszorg te leveren door de werkplek te bezoeken, door in overleg te gaan met de medezeggenschap en door beroepsziekten te melden. Ook moet er een ‘adequate procedure’ komen voor het afwikkelen van klachten. Zo kunnen werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling, gebruik maken van een onafhankelijke klachtenregeling.

#2 OR en/of personeelsvertegenwoordiging krijgen instemmingsrecht Aanvullend op de mogelijkheid om overleg te hebben met de arbodienst of bedrijfsarts, krijgt de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker. Werknemers hebben hier direct belang bij, omdat de preventiemedewerker een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid. De preventiemedewerker krijgt een wettelijk recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts.

#3 Medewerker krijgt recht op een second opinion
De werknemer krijgt recht op een second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de
arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt. Voor zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten betekent dit dat contracten gaan afsluiten met andere arbodienstverleners.
#4 Werkgever legt afspraken over arbodienstverlening vast in een basiscontract
Afspraken over arbodienstverlening moeten worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Dit wordt het basiscontract arbodienstverlening genoemd.
In het basiscontract met de Arbodienst moet staan:
• Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek.
• Op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken
kan uitvoeren.
• Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de
preventiemedewerker en or zijn geregeld.
• Hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion.
• Hoe de klachtenprocedures werken.
• Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
Als werkgever word je verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin deze zaken zijn vastgelegd. Als werkgever kun je zelf aanvullende afspraken maken met de bedrijfsarts of arbodienst over verdere ondersteuning in de bedrijfsgezondheidszorg. Sluit je geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst, dan kan de Inspectie SZW handhavend optreden.

Aan de slag met de nieuwe Arbowet
– je krijgt een jaar de tijd om het bestaande contact met de bedrijfsarts of de arbodienst aan te passen.
– beoordeel de bestaande behoefte aan deskundige ondersteuning ( mbt veiligheid, gezondheid, verzuim, duurzame inzetbaarheid etc)
– pas het bestaande contract zowel inhoudelijk als formeel aan aan de eisen van de nieuwe Arbowet
Nieuwe Arbowet 2017: wat zijn de gevolgen? Werknemers worden meer betrokken Werkgevers moeten zich goed laten informeren Werkgevers lopen kans op boetes
#1 Werknemers worden meer betrokken
Werknemers worden beter betrokken bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie.
#2 Werkgevers moeten zich goed laten informeren
Werkgevers en medezeggenschapsorganen moeten zich voor risico’s en afspraken over aansprakelijkheden goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in de overeenkomsten met arbodienstverleners. Denk aan scholing of door een adviseur in de arm te nemen. De bedrijfsarts wordt in sommige gevallen gelijkgesteld aan de werkgever.
#3 Werkgevers lopen kans op boetes
De Inspectie SZW krijgt meer sanctioneringsmogelijkheden ten aanzien van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
Bron Redactie People Business

Plaats een reactie

Call Now Button