Sociale steun

Het model OplossingsKracht voor de gewenste steun is 1 van de 10 genomineerde goede praktijken.
Sociale steun met het gespreksmodel OplossingsKracht van De PreventieCoach.

Omgaan met eisen en druk in organisaties
Je gesteund voelen door collega’s of leidinggevenden heeft een positief effect op het psychisch welbevinden en het werkplezier.
Het doet werkstress afnemen en draagt bij aan bevlogenheid’, meent directeur Ingeloes Bense van De PreventieCoach.
Toch is het niet vanzelfsprekend dat medewerkers de steun krijgen die ze wensen.
En daardoor ontstaan misverstanden, ruis en stress.
We weten dat werkstress afhankelijk is van diverse factoren en per persoon verschillend zijn.
Steun die medewerkers krijgen van collega’s bij het vinden van oplossingen voor psychosociale problemen is belangrijk, weet Bense. ‘
De verkeerde steun of gebrek aan steun, kan werkstress, maar ook eenzaamheid en gezondheidsklachten veroorzaken.’

Ingeloes Bense, De PreventieCoach, ontwikkelde het communicatiemodel OplossingsKracht voor de gewenste steun.
‘Ieder mens beschikt immers over oplossingskracht; het vermogen om jezelf en anderen adequate steun te bieden, met elkaar problemen op te lossen, je te verplaatsen in anderen en werkgerelateerde situaties praktisch te verbeteren’, aldus Bense.

Ontwikkelcyclus OplossingsKracht voor een betere samenwerking en meer werkplezier 
Begin 2013 werd gestart in de Rozelaar met de ‘Ontwikkelcyclus OplossingsKracht,’ gebaseerd op het communicatiemodel.
In teamtrainingen, intervisies en individuele coaching leerde het personeel om succesvol om te gaan met taakeisen en ervaren druk vanuit de omgeving.

Bij sociale steun gaat het om inlevingsvermogen.
‘De kunst is je echt te verdiepen in je collega en elkaar de juiste steun bieden. Is het helder aan welke steun je collega behoefte heeft, dan is er al een belangrijke stap gezet.’ Medewerkers van De Rozelaar spreken elkaar makkelijker aan en vragen nu meer: ‘wil je met me mee denken, mag ik mijn verhaal kwijt, kan je met mij een oplossing zoeken of praktische steun bieden?’ Medewerkers voelen zich veiliger, gehoord en begrepen en ze ontvangen de steun die ze graag willen. Dit resulteert in betere werkprestaties en meer zelfvertrouwen en werkplezier. Groot pluspunt: het werkstress-gerelateerde verzuim daalde.

Succesvol samenwerken en preventie

Mooie materialen aanpak PSA, werkdruk en werkplezier 

Call Now Button