DE PREVENTIEMEDEWERKER

Een inspirerende preventiemedewerker met visie op gezond, veilig en plezierig werken.

Waarom?

Preventie staat centraal. Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioen-gerechtigde leeftijd. 

Taken

Een preventiemedewerker is relatie- en taakgericht en doet wat nodig en mogelijk is om het welzijn, de veiligheid en de gezondheid in de organisatie te verbeteren. 

Arbowet 2017

De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij arbozorg en preventie te vergroten.

Coachen

De nieuwe preventiemedewerker is empathisch kan begrijpend luisteren. Stelt relevante vragen, betrekt anderen, is oplossingsgericht en biedt de gewenste steun.

 

Opleidingen

De PreventieCoach heeft diverse professionele opleidingen voor medewerkers, preventiemedewerkers, OR, ergocoaches, vertrouwenspersonen en leidinggevenden. 

Positieve Arbo

Positieve gezondheid, amplitie en positieve Arbo! Oplossingsgericht gaat de nieuwe preventiemedewerker voor amplitie, het versterken van medewerkers. 

DE PREVENTIECOACH OPLOSSINGSKRACHT

Samen visie ontwikkelen in het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

OPEN INSCHRIJVINGEN  IN-COMPANY

Wij werken graag zelf in een gezonde en plezierige werkomgeving

WERKPLEZIER RESULTAATGERICHT

Een preventiemedewerker werkt vanuit gezond verstand. IQ, EQ en Accu.  

OPLOSSINGSKRACHT VEERKRACHT

Vergroot je OplossingsKracht bij De PreventieCoach. Welkom.

 

Volg ons op

Gemiddelde waardering voor De PreventieCoach is een 8,9 voor 23 verschillende opleidingen, trainingen en cursussen

Over De PreventieCoach

De PreventieCoach bestaat uit een deskundig netwerk van arbo-professionals, bedrijfstherapeuten, gedragsprofessionals, trainers en e-coaches. Organisaties kunnen rekenen op onze positieve deskundigheid in preventie-aanpak, arbo-opleidingen, coach- en communicatie-trainingen, professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben meer dan 35 jaar ervaring in het trainen, opleiden, adviseren en coachen van adviseurs, management en medewerkers bij de thema’s vitaal communiceren, gezond, veilig en plezierig werken. Wij dragen graag bij aan bewustwording en gedragsverandering in organisaties.

APP PreventieCoach Arbo

Iedereen is preventiemedewerker! Het uitgangspunt van deze app is een nieuwe benadering van preventie. Preventie betekent ons inziens de verantwoordelijkheid nemen voor fysieke, emotionele, sociale en mentale veerkracht en balans, dit vraagt van een ieder om zelfmanagement en aanpassingsvermogen. Eigenaarschap voor de eigen gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Call Now Button